КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2010 р. № 769
Київ
Про внесення змін до Положення
про позашкільний навчальний заклад

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 847; 2008 р., № 88, ст. 2954), зміни, що додаються.
2. Міністерству культури і туризму розробити та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України проект порядку встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання).
Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд.28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 769

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про
позашкільний навчальний заклад

1. У пункті 13:
після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.
Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання одного профілю.
Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.
Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.".
У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами шостим - сьомим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається типовими навчальними планами, затвердженими МКТ.".
2. У пункті 22:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.";
після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Методичні об'єднання створюються у позашкільному навчальному закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.
Відділи створюються у позашкільному навчальному закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.
Відділення створюються у позашкільному навчальному закладі за видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти.".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.
3. Пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Випускникам позашкільних навчальних закладів, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).".
4. У пункті 31:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу.".
5. Абзац восьмий пункту 45 викласти в такій редакції:
"Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.".

Кiлькiсть переглядiв: 78

Коментарi

 • Lucy

  2013-07-13 13:59:31

  I was so confused about what to buy, but this makes it unrntsdaedable. http://sveukuaiy.com [url=http://qawpvdhgsfp.com]qawpvdhgsfp[/url] [link=http://mzxmcidba.com]mzxmcidba[/link]...

 • Shazia

  2013-07-13 04:00:04

  Wonderful exiapnatlon of facts available here....

 • Lucas

  2013-07-10 22:33:38

  Stellar work there evoeyenr. I'll keep on reading. http://nejhlulxk.com [url=http://wdbdvd.com]wdbdvd[/url] [link=http://zdxdanvl.com]zdxdanvl[/link]...

 • Fernanda

  2013-07-09 12:09:18

  Good to see real expertise on display. Your coubtitnrion is most welcome....

 • Jolo

  2013-07-07 09:53:59

  Now we know who the sesinble one is here. Great post!...