• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичне забезпечення

Модернізація змісту освіти, впровадження новітніх технологій як технічних, так і педагогічних, вимагають від навчального закладу долучатися до процесів позитивних, якісних змін.,Педагоги шукають нові форми, методи навчально-виховної роботи, застосовують надбання науки і практики.

Сьогодні, коли ми говоримо про соціалізацію дитини засобами позашкільної освіти, вимогою та необхідністю часу є впровадження нових соціально-педагогічних технологій, що формують у дитини соціальну компетентність. У таких умовах перед педагогами постають нові завдання, а саме: творчо та професійно застосовувати досягнення науки і практики, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти аналітичною та рефлексивною культурою. Для сучасного педагога вже недостатньо просто добре орієнтуватися у своїй предметній сфері, він має володіти знаннями про новітні педагогічні технології та вміти доцільно використовувати їх у навчально-виховному процесі.

Методична робота центру спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна і методична рада, методичні об’єднання,

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в комунальному закладі "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" передбачає

- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-педагогічних систем ( проводиться щорічний аналіз та моніторинг )

- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища( згідно з графіком проводиться робота методичних об.єднань, семінари)

- впровадження новітніх педагогічних технологій, кращого педагогічного досвіду( вивчення досвіду колег, опрацювання методичної літератури та фахових періодичних видань)

- підготовка навчально-методичних матеріалів ( педагогами центру готуються методичні розробки, створюються програми)

Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення навчальними програмами.. Зміст навчальних програм має відповідати сучасним вимогам освітнього процесу, віковим особливостям учнів, науково-методичним пріоритетам педагога.

У статті 29 Положення про позашкільний навчальний заклад йдеться про обов’язок педагогічних працівників «постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність». Сьогодні можна говорити, що безперервне фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації – це не просто обов’язок, а вимога часу.

Український вчений Іван Зязюн стверджує, що сенсом і метою сучасної освіти повинна стати «людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. ...Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і, в ідеалі, її призначення – щастя людини».

Для виконання цих завдань шукає свої шляхи розвитку, визначає стратегію діяльності, враховуючи найближчі та віддалені перспективи. Рух вперед передбачає певні зміни у життєдіяльності навчального закладу, ефективність яких залежить від того, наскільки скоординованою та прогнозованою буде діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 1222

Коментарi